Regulamin

Regulamin Kompleksu Nad Wodospadem
  1. Pokoje/apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 11:00 dnia następnego.

  2. Gość w dniu przyjazdu jest zobowiązany do zameldowania się oraz zapłaty opłaty uzdrowiskowej.

  3. Odpowiedzialność Kompleksu Nad Wodospadem za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Kompleksu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Kompleksu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona jeżeli przedmioty te nie zostały złożone do depozytu u właściciela obiektów.

  4. Osoby nie zameldowane w Kompleksie Nad Wodospadem nie mogą przebywać na terenie obiektu.

  5. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju/apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

  6. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00 dnia następnego.

  7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach/apartamentach nie wolno używać swoich urządzeń grzewczych (piecyki elektryczne,gazowe), urządzeń do gotowania - kuchenek elektrycznych jak i gazowych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Każde gniazdko elektryczne w pokojach/apartamentach jest podłączone do czytnika poboru mocy. Każdy kto korzysta z wyżej wymienionego sprzętu godzi się i ma obowiązek dodatkowo zapłacić 20 zł za każdy dzień pobytu.

  8. Gość Willi Nad Wodospadem ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych budynków, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.

  9. Zadatek nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przesunięcia terminu rezerwacji do trzech miesięcy za dodatkową opłatą 50 zł od pokoju pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. Opłata musi być uiszczona przelewem na konto do trzech dni od daty zmiany rezerwacji.