Regulamin

Regulamin Kompleksu Nad Wodospadem
  1. Pokoje/apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 11:00 dnia następnego.

  2. Gość w dniu przyjazdu jest zobowiązany do zameldowania się oraz zapłaty opłaty uzdrowiskowej.

  3. Odpowiedzialność Kompleksu Nad Wodospadem za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Kompleksu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Kompleksu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona jeżeli przedmioty te nie zostały złożone do depozytu u właściciela obiektów.

  4. Osoby nie zameldowane w Kompleksie Nad Wodospadem nie mogą przebywać na terenie obiektu.

  5. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju/apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

  6. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00 dnia następnego.

  7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach/apartamentach nie wolno używać swoich urządzeń grzewczych (piecyki elektryczne,gazowe), urządzeń do gotowania - kuchenek elektrycznych jak i gazowych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. 

  8. Gość Willi Nad Wodospadem ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych budynków, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.

  9. Zadatek nie podlega zwrotowi.